19. konference české asociace akutní kardiologie

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
06.12.2021

Jaké hlavní změny přinášejí nová guidelines ESC pro srdeční selhání

V sekci věnované aktuálním guidelines jste hovořil o doporučených postupech ESC pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Jakou část tohoto dokumentu byste akcentoval? Co nového přinášejí tato guidelines ESC z hlediska farmakoterapie?

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.,
místopředseda České asociace akutní kardiologie

Zhlédnout
06.12.2021

Nové formy komunikace a vzdělávání v akutní kardiologii

Velkou část své energie věnujete tvorbě a rozvoji vzdělávací platformy PRAGUE ICU (www.pragueicu.com). Mohl byste ji blíže popsat? Co konkrétně nabízí?
Jakou máte zpětnou vazbu od kolegů, jak je tento projekt přijímaný?…

MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Zhlédnout
06.12.2021

Díky ECMO by mohlo přežít více pacientů s refrakterní srdeční zástavou

Vedete tým, který v oblasti ECMO udává směr i v mezinárodním kontextu. Co se nyní mění, je průměrná délka této léčby. V čem jsou specifika péče o nemocného, který je na ECMO napojen dlouhé týdny i měsíce? Na konferenci akutní kardiologie…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.,
místopředseda České asociace akutní kardiologie

Zhlédnout
06.12.2021

Simulační medicína v akutní kardiologii

Akutní kardiologie je obor, kde má simulační medicína už z podstaty věci velký potenciál. Co vše se klinik může díky ní naučit? Jaké konkrétní programy či moduly nabízíte pro akutní kardiologii v centru simulační medicíny 1. LF UK?

MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Komunikaci o akutní kardiologii epidemie nezastavila

Letošní konference České asociace akutní kardiologie proběhla v hybridní formě. Kdo chtěl a mohl, přijel do Karlových Varů. Komu to pracovní povinnosti nedovolily, měl možnost se připojit vzdáleně. Co toto řešení znamenalo z hlediska organizace akce?…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie

Zhlédnout
06.12.2021
Zhlédnout
06.12.2021

Proč je tato vlna epidemie COVID-19 jiná než ty předchozí

Na akutní kardiologii dopadá epidemie COVID-19 obzvlášť těžce. V čem je tato vlna jiná než ta předchozí? Máte nějaký recept na to, kde brát stále další motivaci a nevyhořet?
Výroční konference České asociace akutní kardiologie se letos konala prezenčně…

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.,
místopředseda České asociace akutní kardiologie

Resuscitace v době epidemie COVID-19 z pohledu sestry

Na koronární jednotce musí být tým na kardiopulmonální resuscitaci připraven v každém okamžiku. Jak se v době epidemie COVID-19 mění provádění resuscitace z pohledu sestry? Jaká jsou specifika poskytování resuscitace COVID-19 pozitivním…

Mgr. Michaela Navrátilová
Koronární jednotka III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
06.12.2021
Zhlédnout
06.12.2021

Následky onemocnění COVID-19 z hlediska kardiovaskulárního systému

V souvislosti s onemocněním COVID-19 se mluví především o následcích postihujících respirační systém. Co dnes, téměř po dvou letech trvání epidemie, víme o následcích kardiovaskulárních? Jedním z potenciálních závažných nežádoucích účinků …

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.,
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

První služba na JIP a umělá plicní ventilace

V souvislosti s epidemií COVID-19 reálně hrozí, že se k lůžku ventilovaného nemocného dostane lékař, který s UPV nemá zkušenost. Co v této situaci poradit, jaké informace si před takovou službou vyhledat? Jakými parametry by se měl lékař řídit u nemocného napojeného na tlakově řízenou ventilační podporu?

prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
06.12.2021

Zlatý partner

Hlavní partner